Monday, December 25, 2006

'420an kosmojaron : oni malkovris koban skribarton. ôajnas preskaé nekredinde despli malfacile identigeblaj estas la verkaûoj. . . kio okazos ?’