Wednesday, May 03, 2006

Jen artikolo sentita de ôumôar
K'bah el Nok; dankon al li!


"Mi antaé longa tempo vizitis
ûa-planed' kaj tre surpriziêis pro
pluraj aferoj. Fakte, ûa-socio
miaopinie âiam aperas kiel
originala mondeto rekte ordigita
laé malliberemaj reguloj... Nu, tio
estas ege malvera, tion mi komprenis
post eta vizitado. Kontrolu miajn
diraûojn per rigardo al tipaj
vestec-kutimoj tie for..."

_ôumôar K'bah el Noka Babilon'

0 Comments:

Post a Comment

<< Home