Saturday, December 17, 2005


Leonvojo-trairad’

La Leonvojo veturigas rekte de la Iôtar-Pordo êis la reêa Palaco . Sed êi eâ transiras Babilonon, la du plejeksterajn âirkaélokojn kunigante. En la Leonvojo envojiâas miliono da aerôipoj po minuto, jen la flug-trafiko de unu el la plej egaj urbvivujoj en la tuta galaksio…


0 Comments:

Post a Comment

<< Home