Sunday, December 11, 2005

fenris / Fenriso


Ca : 4702/225.495.610
Sist. :Thor
Tagad. :41:02 std.
âefurb.:Börealia/Borealio
98.001730 Loê.
imperia fjordpalaco
Navegoj
kosmotek Stärtsär korp.

Dua urb.:Gorod/Slavurb: slavpopol.
mina indust
Vladstone
korp. Ekon.: k-imperio
Mon.: fjörda stelero
Lingv.: fenrisa, slava
Geo-pol. : problemiga kultur-duopec. Nord-ekvator.Terorpraktiko en la Ring-steparo, sendependema partio Krasnij Tovariôij (ruêaj kamaradoj).

Skeptikos informbultena arkivo

" Militema situacio sur Fenriso. Pli kaj pli tuj-okazonta fariêas gravkonflikto inter la Imperio kaj la ekvatora slavaro. ôajnas ke la eko de âio konsistis el la kulpigo de la imperiestrino Maëll je la ôtelo de unu inter la plejprezaj slavtrezoroj, la Glavo de la dio Maninka, dum templo-sturmo. La sendependema stepa partio ûus nomis 2a imperiestrino la kunordigantinon de la Krasnij tovariôij, Nataôa, kaj sin persvadas, ke la pasint-3-taga sturmo estis deturna atako. Nu, la imperiestrino Maëll ne konsentas pri tiu akuzo kaj amikeme proponas repaciêon. Sed la slavaj dioj jam koleras kaj la popolo ekvatora postulas kontentigon : se la Glavon oni ne redonas, Nataôa kaj siaj kamaradoj jesas, ke ili piedpremos Borealion antaé la 7a Nebuloz-Aéroro, t.e. post malpli ol unu semajno. La Inter-Mondaro kunvenigxis en Bibloso kaj maltrankviligxas pro ebla planed-konflikto kun geo-politikaj kaj kosmo-ekonomiaj teruraj konsekvencoj. Parolis riportistino Elektra Thales el Fënris por Skeptikos-kanalo."
.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home